FINN EN SEXOLOG
Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Oslo
Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo kommune.
Tar imot pasienter: Ja, alle under 30 år og som har bostedsadresse i Oslo kan kontakte Helsestasjon for kjønn og seksualitet på hks@bga.oslo.kommune.no.
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: kjønnsidentitet, seksuell identitet, parrelasjoner, tenningsmønstre, seksuelle overgrep, ereksjonssvikt, smerteproblematikk, lystproblemer.
Undervisning: kjønn og seksualitetsmangfold, seksualitet hos barn og ungdom
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Mastergrad i barn og unges psykiske helse, Barnevernpedagog, kognitiv terapeut med kompetanse på lett til middels grad av angst depresjon og søvnvansker
Trondheim, Trøndelag
Kongens gt 30, 7012 Trondheim, 3 etg
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Seksualitet og normalitet, barn og unges seksualitet, seksuell lyst og tenning, spesielle tenningsmønster/parafilier, overgrepsatferd, etablering av seksualitet etter overgrep, Individuelle samtaler, parsamtaler, gruppesamtaler
Undervisning: Barn og seksualitet, reaksjoner og symptomer hos mennesker som er utsatt for overgrep, etablering av seksualitet etter overgrep, seksualitet og normalitet,
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom med spesialkompetanse i sexologi
Nesodden og Ski, Viken
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning er nødvendig for pasienter som ønsker poliklinisk samtale på Sunnaas sykehus, men trengs ikke for deg som kontakter meg via www.sexologdolonen.no
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Jeg tilbyr sexologisk rådgivning via videosamtale (uten henvisning). Ta kontakt på www.sexologdolonen.no, dersom du ønsker det.
På Sunnaas sykehus tilbyr jeg sexologisk rådgivning til inneliggende pasienter og deres pårørende, samt pasienter som kommer til poliklinikken.
Undervisning: Jeg har undervisning for pasienter, pårørende og helsepersonell på Sunnaas sykehus.
Hver uke arrangerer jeg sexkafé for pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus.
Via eget foretak "Sexolog Dolonen" holder jeg foredrag m.m. for foreninger, helsepersonell og andre interesserte.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Drøbak, Viken
Vestby kommune mob: 95939619
Vestby Kommune, Kulturkvartalet
Volvat Medisinske Senter, Storo/Majorstuen
Finsrud Sexologi og sykepleie, Drøbak
Ung.no/Bufdir.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trenger ikke henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning i Vestby kommune til barn og unge 0-24. Bistår hjelpeapparatet og andre tjenester der det er behov for kompetanse innen seksuell helse. Undervisning, temagrupper og foredrag.
Volvat medisinske senter: Tar imot alle problemstillinger knyttet til seksualitet.
Finsrud Sexologi og sykepleie: Foredrag og konsulenttjenester.
Ung.no: Svarer i fagpanelet innen sexologi.
Undervisning: Seksualitetsundervisning i hele livsløpet, og spesielt ungdom i Vestby kommune.
Foredrag innen sexologi med tanke på å øke helsepersonells kompetanse for å snakke med pasienter om seksuell helse.
Foredrag kan tilpasses behov for ulike tema innen faget.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor
Oslo
Famklinikken AS
Strandgata 19
0152 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgiving i graviditet og småbarnsliv. Parterapi/samlivsutfordringer
Lystproblematikk, primært rettet mot kvinner i alle faser av livet. Overgangsalder
Undervisning: Jeg underviser i fødselsforberedelse og barselgorberedelse, blant annet med fokus på samliv.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sexolog, ernæringsfysiolog (PhD), yogalærer
Virvelhuset, Oslo
Virvelhuset
Nordahl Brunsgate 22B, 3. etg
0165 OSLO
Tar imot pasienter: JA
Henvisning: NEI
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: JA
Rådgivning/terapi: Som sexolog har jeg kunnskap om å møte ulike sider av seksualiteten. Iblant er det enkle spørsmål; andre ganger mer komplekse. Mange trenger trening i å snakke om seksualitet. Hos meg vil du få en følelse av at det er trygt og naturlig å snakke om seksualitet. Jeg kan også være den som starter samtalen om seksualitet hvis det føles vanskelig å snakke om det.

Jeg jobber med seksualitetens mangfold hos mennesker i alle aldre og livsfaser. Jeg har tilbud både til enkeltpersoner og par. Målet er å etablere eller reetablere et godt forhold til egen seksualitet. Å ha utforsket sin egen seksualitet er faktisk grunnmuren i et erotisk forhold. Så lenge vi er forelsket fascineres vi av hvor like vi er og hvor lett alt kan være, men etter hvert vil ulike preferanser og behov bli mer og mer tydelig.

Jeg bruker yoga som et verktøy i behandling av menn med ereksjonssvikt og kvinner som har smerter ved samleie eller ikke er i kontakt med sin seksuelle lyst. Med doktorgrad i ernæring har jeg også mulighet til å bistå med ernæringsveiledning. Riktig ernæring kan være et hjelpemiddel for både kvinner og menn som sliter med seksualiteten.

I de tilfeller hvor det er nødvendig samarbeider jeg med psykolog, lege og fysioterapeut med spesialkompetanse.
Undervisning: Jeg underviser og holder foredrag av lettere men også mer seriøst innehold. Med forskerbakgrunn har jeg god trening i å holde gode foredrag.
Tar imot henvendelser fra media: Jeg får stadig vekk henvendelser fra media og samarbeider godt med de.
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Lærer og familieterapeut
Bærum, Viken
Digitalt kontor og leier lokaler for større grupper
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgivning, workshop, foredrag og undervisning om seksualitet etter overgrep.
Jeg underviser i det å undervise.
Undervisning: Hvordan ta tilbake eierskap til egen kropp og lyst etter: samlivsbrudd, kreft og overgrep. Samtaler som hjelper deg å finne egne preferanser og egen seksuell tenning når lysten oppleves fjern eller fraværende. Hjelp til å utvikle et sunt og spennende seksualliv. Målgrupper - alle kjønn.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Sykepleier
Oslo
Christian Kroghs gate 34
0186 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig - ta direkte kontakt på e-post eller telefon/sms.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja - bruker sikker plattform og kan snakke med deg uansett hvor du bor.
Rådgivning/terapi: Jeg tilbyr individualsamtaler og parsamtaler innenfor seksualitet og samliv.

Eksempler på temaer jeg jobber med:

Lystproblematikk
Vansker med orgasmer
Ereksjonsproblem og for tidlig utløsning
Smerter ved samleier - vulvodyni; utfordringer for deg selv og/eller din partner
Kommunikasjon i parforhold
Samlivsbrudd
Utfordringer knyttet til tro og seksualitet
Skeiv seksualitet og parrelasjoner
Kjønnsinkongruens og seksualitet
Seksuelle fetisjer
Seksualitet og poly
Seksualitet og rus

Det kan noen ganger være vanskelig å forstå om de utfordringene en har med seksualiteten skyldes fysisk eller psykisk helse og med min lange erfaring fra å jobbe i feltet fysisk/psykisk/seksuell helse vil jeg kunne bistå i å forstå og hjelpe med ulike problemstillinger.
Undervisning: Jeg har lang erfaring fra å undervise i ulike temaer innenfor sexologi på høyskole- og universitetsnivå og har også undervist i kommune- og spesialisthelsetjenesten over hele landet.

Siden oktober 2022 har jeg være ansatt ved OsloMet og jobbet med utvikling av masterstudier innenfor sexologi.

Trenger du råd om eller veiledning i hvordan du selv kan lage undervisningsopplegg, kan jeg hjelpe deg med det.

Ta gjerne kontakt om du ønsker et tilbud på kurs/foredrag/undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.

Jeg er fast spaltist i Nettavisen og mye brukt av ulike media som VG, NRK, Tv2.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier og kjønnsviter
Bergen, Vestland
Bryggen 13. 5003 Bergen.
Tar imot pasienter: Ja,
Henvisning: Ikke nødvendig. Ta kontakt for informasjon/timeavtale.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja.
Rådgivning/terapi: Tilbyr rådgivning innen de fleste sexologiske problemstillinger/utfordringer, som f.eks. manglende lyst, ereksjonssvikt, sykdom og seksualitet
Undervisning: Andrologi, kondomskole, ungdom og seksualitet. Tilbyr undervisning for skoler, foreninger og institusjoner
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier med videreutdanninger: Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (HIØ), Veiledningspedagogikk (Høgskolen i Volda), Traumeforsåelse (RVTS).
Kristiansund , Møre og Romsdal
Ansatt i Helse Møre og Romsdal Helseforetak Kristiansund DPS døgn avdeling og DPS poliklinikk
Under utarbeidelse
Tar imot pasienter: Ja - i privat praksis -
Henvisning: Ikke nødvendig - du/dere kan ta kontakt på mail -
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Etter avtale
Rådgivning/terapi: Jeg har bred erfaring gjennom 28 år med psykiske lidelser - behandling og utredning. Seksuelle traumer kan ligge til grunn for ulike symptom i diagnose-bildet. Sexologisk kompetanse er nyttig i møte med pasienten på DPS døgn avdeling og jeg har også engasjement ved DPS poliklinikk ved problemer knyttet til seksuelle problemstillinger, som for eksempel kjønnsinkongruens og kjønnsidentitet.

Tilbyr: Rådgivning relatert til sexologiske problemstillinger. Veiledning/terapi ved psykiske lidelser relatert til for eksempel seksuelle overgrep, vansker i nære relasjoner, omsorgssvikt, samlivsproblemer og identitetsproblemer.

Tema:
Seksualitet i ulike alders- og livsfaser, Seksualitet og utroskap, seksualitet og religion. Psykiske lidelser kan gi seksuelle utfordringer, seksuelle problemstillinger kan gi psykiske utfordringer.

Undervisning: Etter forespørsel og kapasitet.
Generell sexologi
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Trondheim, Trøndelag
Habiliterigstjenesten for voksne St Olavs Hospital
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Primært rådgiving, tilrettelegging, konsultasjoner knyttet til personer med ulike funksjonsvariasjoner (herunder fysisk funksjonshemning, autisme, kognitive utfordringer)
Tilbyr også konsultasjoner knyttet til kjønnsinkongruens, og andre former for utfordringer
Undervisning: Foreleser mye om ulike former for seksuelle utfordringer knyttet til personer med funksjonsvariasjoner. Herunder overgrep, seksualvennlig miljø, tilpasninger osv. Har en bred kompetanse tilegnet over mange år, og er villig til å drøfte ulike utfordringer, er jeg ikke trygg på at jeg kan bistå, hjelper jeg med å finne en annen.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
samtaleterapeut ,foredragsholder, spesialist i seksualitetsundervisning, pedagog, veileder og forfatter.
Oslo
47 67 26 74 om du ønsker samtaler/ terapi og om du har spørsmål om foredrag, pressehenvendelser, veiledning og lignende.
Besøksadresse: Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Individualterapi og parterapi. Alle tema innenfor seksualitet, incest og seksuelle overgrep mot barn, unge, voksne og eldre. Ulike sexologiske utfordringer; manglende lyst, erektil dysfunksjon, orgasme mm. Utsatt for seksuelle overgrep, pårørende til overgripere eller utsatte. Nærhet, samspill, kjønnsidentitet, utroskap, kjærlighet, barsel, tvil og savn mm.
Undervisning: Holder foredrag om de fleste tema innen: Seksualitetsundervisning for skoleelever/ personalmøte/ foreldremøter. Seksualitet og om incest og seksuelle overgrep mot barn og unge. Signaler og senskader, hva gjør jeg? Hva må vi lære barn og unge om kropp, forplantning og seksualitet. Hva skal til for at barn og unge kan si fra om de utsettes for seksuelle overgrep. mm. Kvinner, menn, barn og seksualitet. Dere kan planlegge hva dere ønsker jeg skal snakke om.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier, psykoterapeut med spesialisering i par-og sexterapi
Oslo
Villa Ly
Tennisveien 2 G, 0777 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, tilbyr både videosamtale og telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Par- og individualterapi, lystproblemer, smertetilstander, minoritetsetniske og seksualiet, kronisk/alvorlig sykdom og seksualitet, seksuell identitet / kjønnsidentitet
Undervisning: Holder kurs, forelesninger, undervisning i sexologi / seksualitet for helsepersonell og brukergrupper.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Mastergrad i familieterapi og systemisk, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, TFCBT terapeut, EFt core-skills mm
Drammen, Viken
For privat praksis: Ta kontakt via: http://parogsexologivaage.no/ eller send
sms på 92285182
Familievernkontor i Drammen dagtid.
Dersom du/dere ikke er i målgruppe for familievern eller ønsker å bruke dette tilbudet har jeg privatpraksis og tilbyr konsultasjon kveldstid i eget foretak.
Ta kontakt via nettside eller på sms for å avtale time.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Etter førstegangskonsultasjon
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi.

For tiden tar jeg kun imot par til min privatpraksis. Individuelle samtaler kan avtales etter førstegangskonsultasjon.
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykologspesialist
Kongsvinger , Innlandet
Telefon jobb, 904 01 019
Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi) barn og unge, Akershus universitetssykehus HF
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ja må henvises via BUP Kongsvinger
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og/eller kjønnsdysfori
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/sykepleier
Kristiansand, Agder
Elvebredden Gynekologipraksis, Nedre Lundsvei 1, 4630 Kristiansand. Telefon 38 10 66 70
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig. For timebestilling ring 38 10 66 70
Rådgivning/terapi: Manglende lyst, smerteproblematikk, vulvodyni, erektil dysfunksjon, seksuell helse ved kronisk sykdom, ulikheter i parforhold når det gjelder seksuelt samliv, reetablering av seksuell helse etter overgrep og seksuell orientering for å nevne noen problemstillinger.
Undervisning: Kurs, undervisning og foredrag innen seksuell helse generelt og kvinnehelse spesielt.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Førstelektor NTNU
Trondheim, Trøndelag
Nordre gt. 21, 7011 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei, ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja.
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitetsutfordringer, lystproblematikk, tenningsmønstre, seksualitet ved ulike sykdomstilstander, parterapi.
Undervisning: Til studenter/helsepersonell/lærere: Seksuell helse, seksualitet og sykdom, kreft og seksualitet, seksuell utvikling, seksualitets- og kjønnsmangfold, ungdom og seksualitet, eldre og seksualitet, seksualundervisning. Til pasienter: Mestringskurs for de som har overlevd kreft m.m.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Larvik, Tønsberg og Porsgrunn, Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold , Fysikalsk medisin dagpoliklinikk ( Rehabiliteringsavdelingen )

Volvat Down Town Porsgrunn
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning er nødvendig for pasienter som ønsker poliklinisk samtale på Sykehuset i Vestfold, men trengs ikke for deg som tar kontakt via Volvat Down Town Porsgrunn
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, via Sykehuset i Vestfold
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning til alle pasienter i sykehuset i Vestfold. Jeg tilbyr individualsamtaler og parsamtaler innenfor seksualitet og samliv.
Rådgivning tilknyttet dysfunksjon etter sykdom, behandling eller skade som påvirker pasientens helse. Eksempler på temaer kan være lystproblematikk, ereksjonsutfordringer, ulike smertetilstander, kommunikasjon i parforhold, seksuell helse ved langvarig/kronisk sykdom, samt utfordringer som en møter gjennom livet.

Volvat medisinske senter: Tar imot alle problemstillinger tilknyttet seksualitet.
Undervisning: Jeg har undervisning for pasienter og pårørende, samt helsepersonell på Sykehuset i Vestfold. Holder også foredrag for ulike foreninger osv.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
SexologNacs/Spesialrådgiver
Trondheim, Trøndelag
Nordregt.21, 2.etg , 7011 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Alle typer seksuelle problemer/ bekymringer . Individuel terapi og parterapi.
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Samtaleterapeut, sexolog og psykiatrisk sykepleier med diverse videreutdanninger (EMDR). Bred kompetanse og erfaring innenfor sexologiske og psykiske utfordringer. Kjent fra podcastene Leger om livet og Wolfgang Wee.
Kontor i Oslo sentrum, Chr.Kroghsgate 34, 10 min gange fra Oslo S, Oslo
Chr. Kroghsgate 34, 0182 Oslo
Tar imot pasienter: Enkeltpersoner (både norsk og engelsk).
Henvisning: Ikke nødvendig. Du er velkommen til å ta direkte kontakt på mail eller telefon.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr for tiden ikke onlineterapi.
Rådgivning/terapi: Passer for deg som vil jobbe med en kombo av samtale, kropp og øvelser. Mange tar kontakt med utfordringer knyttet til:
Prestasjonsangst
Ereksjonsproblemer og for tidlig sædavgang
Traumer og negative seksuelle opplevelser (EMDR-terapi)
Lystproblemer
Seksuell identitet og orientering
Smerter ved samleie
Overdreven bruk av pornografi
Skremmende seksuelle fantasier
Problemer omkring ulike tenningsmønstre
Undervisning: Ja. Opptatt av empowerment og god seksuell og psykisk helse. Tilbyr kurs for helsepersonell og andre faggrupper. Underviser blant annet jevnlig på sexologistudiet ved Universitetet i Agder. Tidligere undervist helsesykepleier- og sykepleierstudenter ved OsloMET og internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo.
Tar imot henvendelser fra media: Ja. Lang medieerfaring blant annet tidligere fast spaltist i SID Aftenposten, tidligere fagperson i NRK Juntafil og har blant annet deltatt som fagperson i NRK Sexguiden, NRK Debatten og NRK Nyheter. Deltar jevnlig i ulike podcaster som fagperson innen psykisk- og seksuell helse.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut/ klinisk barneverspedagog/ veileder i sexologi
Oslo
Enerhaugen familievern kontor
Smedgate 49, 0651
Tlf 46617010
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Familieterapi/parterapi.
Veiledning
Driver familievernets sexologi skole region øst
Undervisning: Seksualitet i parforhold
Seksualisert vold
Skeiv kompetance
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier
Trondheim, Trøndelag
St. Olavs hospital og Skipakrok (eget firma)
Tar imot pasienter: Ja, både offentlig og privat
Henvisning: Ja (St. Olav), trenger ikke henvisning til privat praksis (Skipakrok)
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, etter avtale
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning. Offentlig tilbud (St. Olav) og egen praksis (Skipakrok).
Undervisning: Ja, etter avtale
Tar imot henvendelser fra media: Ja, etter avtale
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykolog
Lilestrøm, Viken
Storgata 14, 2000 LILLESTRØM
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Jeg er spesialist i klinisk psykologi og har privatpraksis i Lillestrøm. Jeg tar imot pasienter uten henvisning, se min hjemmeside www.psykologhobberstad.no for mer informasjon og online booking.
Undervisning: Ta gjerne kontakt for forespørsel om undervisning eller foredrag.
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Familieterapeut. Mastergrad (VID). Sexolog (UiG). Klinisk sosionom (R.BUP).
Tønsberg og Larvik , Vestfold og Telemark
trym.aarstad@bufetat.no (offentlig, dagtid)
trym.aarstad@gmail.com (privatpraksis, kveld)
46618180 - Familievernkontoret - Dagtid
92081268 - Kon Tiki Helsepark - Kveldstid
Dagtid - Familievernkontoret i Tønsberg. Offentlig tilbud

Kveldstid - Privatpraksis på KonTiki Helsepark i Larvik
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: PAR, BARN OG FAMILIER
De aller fleste seksualrelaterte problemstillinger som vi finner i relasjonen mellom voksne/ par, hos barn/ ungdom samt vansker som enkeltpersoner kan streve med på egenhånd.

PAR - Hvorfor er sex viktig - eller noe man ikke klarer el ønsker?
Ulike temaer knyttet til følgende: Ulikheter innad i forholdet: Lyst, tenning, frekvens, initiativ og avvisning. Smerter. Ereksjonsvansker. Sjalusi. Utroskap. Pornografi. Grenseoverskridelser og overgrep. Også for de som befinner seg utenfor krisen og ønsker å utforske og utvikle relasjonen.

ENKELTPERSONER - Med bakgrunn i ovenfor nevnte eksempler på tematikk - kan enkeltpersoner (uten partner) også søke/ henvende seg for sin egen del. Temaer som ofte kan være vanskelig å dele med andre. Vansker som opprettholder både skam, frykt og ubehag - og som virker forstyrrende på tanker og følelsesliv i hverdagen.

BARN OG BARNEFAMILIER - Noen ganger vekkes bekymring hos foreldre ifm konkrete hendelser som barnet har vært involvert i. Andre ganger oppstår og vedvarer en bekymring pga en antatt "skjev-utvikling" hos barnet. Ofte vil foreldreveieledende samtaler kunne ha en bekymrings-dempende effekt. Andre ganger kan samtaler med den unge være virksomt. I noen tilfeller vil hjelp med en videre henvisning til andre kyndige fagpersoner være riktig hjelp.

OFFENTLIG TILBUD - Dagtid - Tønsberg
For klienter som bor i Nordre Vestfold - finnes jeg på Familievernkontoret i Tønsberg på dagtid.
Dette tilbudet er gratis og er rettet mot de barnefamilier og par som har hjemmeboende barn.
> Ta direkte kontakt på telefon 46618180 eller trym.aarstad@bufetat.no

PRIVAT-PRAKSIS - Ettermiddager/ kveldstid - Kon Tiki Helsepark i Larvik
For klienter som ikke har tilgang til - eller de som ikke ønsker et offentlig tilbud - så er jeg tilgjengelig i egen praksis på Kon-Tiki Helsepark. Tar i mot og prioriterer da den/ de som strever med å finne hjelp til sine individuelle eller parterapeutiske utfordringer. Bistår også med å søke rett hjelp hos andre hjelpere med tilgang og kompetanse Velkommen til å ta kontakt på tel 92081268 eller send en mail til meg på trym.aarstad@gmail.com

Godkjent veileder fra NACS og FO

Undervisning:
KURS - OG KOMPETANSEUTVIKLING
Driver fag- og terapeut-utvikling for fagpersoner innen helse-, sosial og pedagogikk. For de som ønsker å utvikle sin sexologiske kompetanse - og integrere denne inn i eget fagområde/ egen profesjon.

VEILEDER-KOMPETANSE
Godkjent NACS-veileder - Spesialist i Klinisk Sexologi
Godkjent FO-veileder fra R.BUP
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom
Arendal, Agder
Arendal Helsestasjon, Alti Arendal, 3. etasje
Tar imot pasienter: Ja, tilbyr gratis sexologisk rådgivning til personer under 25 år tilhørende Arendal kommune
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Barn og unges seksuelle helse, kjønns- og seksualitetsmangfold, utfordringer knyttet til seksualfunksjon, lyst og smerter mm.
Undervisning: Tilbyr undervisning om varierte temaer til barn, unge, foreldre og fagpersoner. Underviser også ved høyere utdanninger. Alt etter avtale.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier, Familieterapeut m/videreutdanning i: Sexologi, Klinisk Sexologi, Vold i Nære Relasjoner, Tiltak mot Seksuelle Overgrep mot barn, Rusavhengighet og Psykiske lidelser og Rusbehandling og Avhengighetsproblematikk.
Østfold, Sarpsborg, Viken
Moastien 5. 1719 Greåker
Tar imot pasienter: ja, enkeltpersoner, par, familie, i privat praksis.
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Arbeider i alle felt innen sexologi og relasjonsproblemer. Samarbeider med familieterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning Ester Teigmo, i en del saker med behov for to terapeuter.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier /førsteamanuensis
Bergen , Vestland
Gynekologisk avdeling, KK, Haukeland universitetssjukehus
Tar imot pasienter: Ja - kvinner
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Video eller telefonsamtale hovedsaklig etter ein første samtale i poliklinikken
Rådgivning/terapi: Rådgiving ift ulike problemstillinger knytt til kvinners seksuell helse
Undervisning: Ja - underviser i ulike tema, både generelt men og spesielt knytt til kvinnehelse
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom og familieterapeut
Oslo
Enerhaugen familiekontor
Smedgata 49
0651 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Jobber med par med ulike seksuelle utfordringer. Dette kan være ulik seksuell lyst, manglende lyst, for tidlig sædavgang, ulike tenningsmønstre etc.
Undervisning: Ja. Seksualitet og seksuelle problemstillinger i parforholdet som manglende lyst, ulik lyst, for tidlig sædavgang etc
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier og sexolog med pedagogisk kompetanse
Østfold, Sarpsborg, Viken
Helsehuset Greaaker, Sarpsborg
Tar imot pasienter: Ja. I ukene 29-32 er det kun mulig med online-/videokonsultajoner (timebestilling kun på sms/mail i denne perioden)).
Henvisning: Ingen henvisning, ta direkte kontakt på telefon eller book din time online på www.helsehusetgreaaker.no
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, etter avtale
Rådgivning/terapi: Tilbyr samtaler, veiledning og rådgivning til enkeltpersoner, par og familier. Alle typer sexologiske problemstillinger.
Undervisning: Har pedagogisk kompetanse og et stort engasjement for å formidle kunnskap om seksualitet og seksuell helse.
Tar undervisningsoppdrag og holder foredrag i ulike temaet knyttet til sexologi. Spesiell kompetanse på temaer knyttet til barn/ungdom og seksualitet/seksuell helse.
Tilbud til helsepersonell, studenter, organisasjoner og foreninger.
Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier/Helsesykepleier
Trondheim, Trøndelag
Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet
Trondheim kommune
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Veiledning, rådgivning
Rettet mot barn og unge 0 - 20 år, og deres familier
Undervisning: Foreleser til helsepersonell, barnehagepersonell, lærere, men også gjerne direkte til grupper barn, unge og voksne.
Hvordan snakke med barn/ unge om seksuell helse.
Kjønnsidentitet og kjønnsmangfold
Andre tema etter forespørsel.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kvinnehelse-fysioterapeut og parterapeut
Oslo
Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS
Vitaminveien 6
0843 OSLO
Tar imot pasienter: Ja, og i tillegg fysioterapeut med drifttilskudd. Har refusjonsrett.
Henvisning: Trenger ikke henvisning
Rådgivning/terapi: Enkeltpersoner og par.
Smerte ved sex, vulvodyni og vaginisme som spesialfelt.
Fødselsskader, underliv og bekkenbunnsplager.
Lystproblematikk. Parterapi.
Undervisning: Ja, aktiv foredragsholder med et stort engasjement for å spre kunnskap om seksuell helse(hovedsak smerte og lyst problematikk)
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier med videreutdanning i atferdsanalyse, mellomfag i psykologi, sertifisert Mst terapeut
Sandefjord , Vestfold og Telemark
BUFETAT; Fosterhjemstjenesten region Sør
Avd Vestfold og Telemark
Fokus Helse og Trening
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale, telefonsamtaler og fysiske møter
Rådgivning/terapi: Lystproblematikk, seksuell orientering, kjønnsinkogruens, overgrepsproblematikk, seksuelt skadelig atferd hos barn/ungdom, parterapi
Undervisning: Barn og unges seksuelle helse, overgrep, psykisk utviklingshemming og seksuell helse, seksuell orientering og kjønnsidentitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk barnevernspedagog, sexolog, par- og familieterapeut
Trondheim, Trøndelag
Petter Liesvei 9 A, 7040 Trondheim
oplandradgivning.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trengs ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Familievernkontoret i Trondheim
Privat praksis, "Opland Rådgivning"
Godkjent veileder i Spesialitet i Sexologisk Rådgivning, NACS
Veileder studenter ved famileterapi utdanning og ved sexologistudiet ved Universitetet i Agder
Alle typer seksuelle problem. Individual terapi, par- og familieterapi


Undervisning: Undervisning og veiledning tilbys
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykolog
Oslo, Lørenskog , Viken
Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo kommune. Sexologakutten.
sexologakutten.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Terapi, sexologisk rådgivning. Individualsamtaler, parsamtaler.
Sexologiske problemstillinger (f.eks. lystproblemer, seksuelle traumer, legning, tenningsmønstre osv). Seksuell helse.
Kjønn og kjønnsidentitet.
Psykiske vansker og lidelser. Utbrenthet, stress, samlivsproblemer.
Undervisning: Det meste innen seksualitet. Å snakke om seksualitet i terapi. Hvordan kan helsepersonell tematisere seksualitet til pasienter. Kjønn og kjønnsidentitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Master i familieterapi og systemisk praksis, Sexolog, Barnevernspedagog.
Skien, Vestfold og Telemark
Stiftelsen Fyrlykta
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi, veiledning.
Undervisning: Tilbyr undervisning og holder foredrag/kurs/seminar. For barn, ungdom, voksne, foreldre, fosterforeldre, barneverntjenester, skoler, barnehager, mm. Opplegg tilpasses ønske fra oppdragsgiver.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Fysioterapeut, utdannelse i ACT og kognitiv terapi
Ålesund / Drammen, Møre og Romsdal
Ålesund: 93212366
Drammen: 31300911
Ålesund: Sandviggaarden Fysioterapi.
Sundgata 8
6003 Ålesund.
Drammen: Nimo Klinikken
Øvre storgate 4-6
3018 Drammen
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Kan bruke fysioterapihenvisning til en del smertetilstander i Ålesund.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Jeg tibyr veiledning via video og telefon.
Rådgivning/terapi: Seksuelle utfordringer ved langvarig smerter og kronisk sykdom.
Lystproblemer.
Kvinnehelse.
Parterapi
Undervisning: Seksuelle utfordringer ved langvarige smerter og kronisk sykdom. (Pasientgrupper og helsepersonell).
Kvinnehelse og lysproblemer.
Sexologisk rådgivning, parterapi. Samlivskurs.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom og sexolog
Oslo , Oslo
Nydalen Helsehus, Sandakerveien 128, 0484 Oslo.
Tar imot pasienter: Ja. Dersom du er over 25 så ta kontakt direkte med meg, er du under 25 og bor i Oslo kan du bestille gratis time via Sex og Samfunn.
Henvisning: Ikke nødvendig. Ta kontakt direkte på mail eller telefon
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, bruker Confrere for videosamtaler og kan tilby samtale uansett hvor du bor.
Rådgivning/terapi: Jeg tilbyr sexologisk rådgivning for enkeltpersoner, polyrelasjoner og par.

Temaer for samtale kan blant annet være:
Kjønns- og seksualitetsmangfold
Seksuell identitet og orientering
Kjønnsidentitet
Samlivsproblemer
Identitetsstolthet
Minoritetsstress
Tenningsmønstre
Seksuell lyst
Underlivssmerter
Opplevelse av skam
Overdreven bruk av pornografi
Utfordringer med eget selvbilde
Forhold til egen kropp
Kink
BDSM
Undervisning: Foredrag om seksuell helse, psykisk helse og kommunikasjon for både ungdom, voksne og eldre. Underviser ansatte i helsevesenet om kjønns- og seksualitetsmangfold, ungdom og seksualitet, inkluderende seksualundervisning og hvordan snakke om seksualitet med pasienter og brukere.

Ta gjerne kontakt om du ønsker et tilbud på kurs/foredrag/undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja. Lang medieerfaring, blant annet tidligere fast spaltist i SID Aftenposten sin spalte Sex og Psyke, deltatt som fagperson i NRK Unormal, NRK sexguiden o.l. Deltar jevnlig i ulike podcaster som fagperson innen sexologi og seksuell helse.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kreftsykepleier. Master Helsevitenskap m/ fordypning i seksuell helse og rehabilitering
Bryne, Rogaland
Kompetansesenteret Kreftomsorg Rogaland, Hetlandsgata 9, Postboks 276, 4349 Bryne.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Ja. Generell sexologi, seksuelle seneffekter, seksuell helse, seksuell rehabilitering, seksualitet i ulike sykdoms, alders - og livsfaser, kronisk syke. Individuelt / par.
Undervisning: Undervisning, veiledning, foredrag på kurs/seminarer etter avtale.

Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i sykepleie og helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse for barn og unge.
Ullensaker, Viken
Anvend mailadresse
Årnes og Ullensaker
Tar imot pasienter: Jobber i 100%stilling i Ullensaker som sexologisk rådgiver med alder 0-25 år. Tar imot klienter i privat praksis.
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Lystproblematikk, smerter ved sex, kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, relasjonsutfordringer, individual og parterapi, reetablering av sexuell helse,skeiv ungdom, seksuell orientering, ereksjon og orgasme problematikk, overgrepsproblematikk, prevensjon og SOI. Rådgivning og informasjon om seksualitet og seksuell helse.
Undervisning: Om barns seksuelle utvikling. Erfaring fra Helsestasjon for Ungdom i 16 år. Erfaring med kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og ungdom.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk barnevernspedagog
Østfold, Viken
C-medical
Oscar Pedersens vei 2a, 1721 Sarpsborg
Fosh.no
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Ikke nødvendig. Online booking via hjemmeside, eller ta kontakt på telefon/epost.
Rådgivning/terapi: Marita kan hjelpe deg med sexologiske utfordringer du møter gjennom livet, som enkeltperson eller i parforhold. Du trenger ikke henvisning fra annen instans. Se fosh.no for utfyllende informasjon.
Undervisning: Ja. Holder foredrag for personal, studenter, samt seksualundervisning direkte til barn, ungdom, foreldre. Tilpasser opplegg etter ønske fra oppdragsgiver.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk Spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut, sykepleiefaglig veileder, veileder i sexologisk rådgivning
Skien, Vestfold og Telemark
DPS Notodden, Sykehuset Telemark HF
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: JA
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Porsgrunn/ Bamble, Vestfold og Telemark
Helsestasjon og skolehelsetjeneste Bamble kommune
Tar imot pasienter: Ja, på Helsestasjon for ungdom.
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Gratis sexologisk rådgivning til ungdom fra 13-23 år ved Helsestasjon for ungdom i Bamble.
Undervisning: Ta kontakt ved ønske om foredrag og/ eller undervisning.

Noen aktuelle tema:
-Seksuell utvikling
-Ungdom og seksualitet
-Porno
-Kjønnsmangfold
-Prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer
-Seksualitet ved graviditet og småbarnsliv
-Seksuelle utfordringer som smerter, nedsatt lyst, ereksjonsproblemer
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i sykepleie
Stavanger , Rogaland
Stavanger universitetssjukehus. Hillevågsveien 8, 4. etasje, 4016 Stavanger. Postboks 8100, 4068 Stavanger
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Seksuelle dysfunksjoner og kjønnsinkongruens
Undervisning: Seksualitet og seksuell helse for pasienter og helsepersonell. UIS, Bachelore i sykepleie.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, jordmor og psykoterapeut (spesialisering i affektfokusert parterapi).
Trondheim, Trøndelag
Pirsenteret, Havnegata 9, Inngang 2, 3 etg
Samlivshjelp.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, individuell terapi og Sexologisk rådgivning
(se hjemmeside)
Undervisning: til studenter , institusjoner
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier
Rygge, Viken
97100232, send sms for timeavtale
Kontor hos Nemus Moss
Tar imot pasienter: Ja, kveldspraksis
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Individual og par, lyst, funksjon, sexologisk rådgivning generelt, seksuelle problemer etter overgrep/traumer, sykdom/skade/smertetilstander m.m
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier og Universitetslektor
Åfjord, Trøndelag
Åfjord kommune
Rånesveien 1, 7170 Åfjord
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Både videosamtale og telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Rådgivning, veiledning, terapi og familierådgivning. Kjønnsidentitetsproblematikk, lystproblematikk og tenningsmønstre. Driver Trøndelag Terapi.
Undervisning: Undervisning i ulike sexologiske områder for Høgskoler, Universiteter, helsepersonell, samt ulike interesseorganisasjoner
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
barnevernspedagog, tar mastergrad i sexologi på UIA
Kristiansand, Agder
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Det er ikke nødvendig med henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Startet EROT- sexologisk rådgivning høsten 2017. Tilbyr råd og veiledning til enkeltpersoner og par i forhold til lystproblematikk, seksuell identitet, seksuelle preferanser, BDSM og kink, sykdom og seksualitet. Jeg er kinkvennlig.
Undervisning: Fagdag for slagrammede med tema ‘hvordan gjenoppta og ivareta seksualiteten etter slag’ og har skrevet foredrag om kvinner og onani. Skriver masteroppgave om BDSM og psykisk helse. Foredrag/undervisning om flere tema på forespørsel.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Tromsø, Troms og Finnmark
Helsestasjon for ungdom og unge voksne, Tvibit, Parkgata 27, 9008 Tromsø
Tar imot pasienter: Ja. Tilbyr sexologisk rådgivning til personer under 25 år tilhørende Tromsø kommune.
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Barn- og unges seksuelle helse, kjønns- og seksualitetsmangfold, lyst og smerteproblematikk, ereksjonssvikt, seksualitet og funksjonsnedsettelser mm.
Undervisning: Undervisning til barn og ungdom, foresatte og fagpersoner om aktuelle temaer etter avtale.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i spesialsykepleie
Kongsvinger, Innlandet
Anvend mailadressen
2212 Kongsvinger
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, ikke nødvendig for privat behandling
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, individual- og parterapi, lystproblematikk, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke om seksualitet, parforhold og seksualitet, ereksjonsproblemer, tidlig/sen sædavgang, orgasmeproblemer, parproblemer/kommunikasjon, smerter ved samleie, identitet - kjønn, kjønnsuttrykk og legning, seksuelle problemer knyttet til sykdom eller funksjonshemning, seksuell orientering, tenningsmønster, seksuell utvikling, overgrepsproblematikk, pornografi, kjærlighetssorg, ønske om et bedre sexliv.
Undervisning: Generell sexologi, medisinsk sexologi, seksualitet og sykdom, seksuell utvikling, Kjønn og identitet, seksuelle overgrep, lystproblematikk, seksuelle dysfunksjoner. Ta kontakt!
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Onkologisk sykepleier
Blommenholm , Viken
97 13 05 23 (privat)
Kreftseksjonen, Bærum sykehus, Vestre Viken
Tar imot pasienter: Jobber 100 % stilling som sexolog. Tar imot pasienter med henvisning.
Henvisning: Trenger henvisning fra lege, betaler kun egenandel, kan bruke frikort.
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, medisinsk sexologi, kreft og seksuelle problemer, ereksjonsproblemer, lyst problematikk. Overgangsalder, kronisk syke, par og enslige. Interesse for hormoner
Undervisning: Underviser, har ca 100 foredrag pr år. Underviser studenter, helsepersonell og pasienter.
Vært med i flere podcaster om seksuell helse.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/sykepleier og sexolog. Master i jordmorfag og diverse videreutdannelser i seksuelle overgrep/vold fra Høgskole/Universitet
Horten, Vestfold og Telemark
Jordmor i Sandefjord kommune.
Overgrepsmottaket i Vestfold. Undervisning og kursholder.
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning - individuelt og par. Seksualitet i ulike livsfaser som før/ i svangerskap, småbarnsperioden og overgangsalderen, seksualitet ved overgrepsproblematikk, lystproblemer, smerteproblemer ved seksuell aktivitet og seksualitet ved sykdom/smerter eller funksjonstap, samt andre seksuelle utfordringer. Prevensjonsveiledning.
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar.

Hatt undervisning om: Seksuell helse, tenningsmønster, kvinner og overgangsalder, seksualitet i ulike livsfaser, seksualitet i graviditet og småbarnsalder, barns seksuelle utvikling, vold og seksuelle overgrep. Kan skreddersy undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Oslo
Helsestasjonen for kjønn og seksualitet
Mailundveien 23, 0569 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trenger ingen henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Psykososiale samtaler for barn, ungdom og voksne

Parsamtaler, veiledning og rådgivning

Sexologisk rådgivning og seksualterapi

Partner-, foreldre- og relasjonsveiledning

De temaene jeg har mest erfaring med er:

- Kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsinkongruens
- Seksuell identitet og uttrykk med fokus på skeiv seksualitet og identitet
- Tenningsmønstre, fetisj, kink og BDSM
- Minoritetsstress
- Seksuell lyst
- Seksuell utforskning
- Seksuelle helse for alle kjønn
Undervisning: - Kjønns- og seksualitetsmangfold
- Tenningsmønstre, fetisj, kink og BDSM
- Seksuell utvikling hos barn, ungdom og voksne
- Pornografi og pornografiske plattformer, moderne forhold til visuell erotikk og sex
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i affektfokusert terapi, sexolog og helsesykepleier
Oslo
Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr onlinekonsultasjoner gjennom den krypterte nettløsningen Confrere.com
Rådgivning/terapi: Kartlegging/ utredning kjønnsinkongruens
Oppfølging i etterkant av medisinsk behandling
Individualterapi (barn, ungdom og voksne)
Parterapi
Sexologisk rådgivning
Partner og foreldreveiledning.

De temaene jeg har mest erfaring med:

Kjønnsidentitetsutvikling, kjønnsuttrykk og kjønnsinkongruens (13 års klinisk erfaring)
Minoritetsstress
Relasjonelle/ emosjonelle/ seksuelle konflikter
Parforhold og seksualitet
Seksuell utvikling
Undervisning: Kjønn og seksuelt mangfold, kjønnsidentitetsutvikling barn, ungdom og voksne.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist
Oslo
Nordahl Bruns gate 22, oppgang B, 2 etasje
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: Trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Begge deler
Rådgivning/terapi: Jeg har 28 års erfaring, og har nok møtt mennesker med de fleste sexologiske problemer, ifht personer i alle aldre.

De problemstillinger jeg har mest erfaring med er :

Parterapi og individualterapi

Lystproblemer i parforhold

Forskjellige behov for sex i parforhold

Seksualitet i svangerskap/småbarnsperioden

Seksualitet og hvordan bevare den gode seksualitet når seksualiteten kun handler om å bli gravide/ assistert befruktning

Smerteproblemer ved sex hos kvinner
Orgasmeproblemer hos menn og kvinner

Potenssvikt, tidlig utløsning og forsinket orgasme hos menn

Menn og seksualitet generelt

Sekuelle traumer/ problemer etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn eller voksen (voldtekt/seksuelle grenseoverskridelser)

Seksuelle avvik og problematiske tenningsmønstre

Også psykoterapi av de fleste emosjonelle og psykiske problemer og utfordringer hos menn og kvinner. Eks
Selvutvikling hos menn
Selvutvikling hos kvinner
Parutvikling/par i kriser

Sjalusi
Selvutslettende væremåter
Utbrenthet

Undervisning: Par og seksualitet
Seksualitet i langvarige relasjoner
Mannens og kvinnens seksualitet
Seksualitet under svangerskap og i småbarnsperioden
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Ergoterapeut, fagrådgiver
Kirkenes, Troms og Finnmark
Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes Avd. ReHabilitering
Tar imot pasienter: Tar imot pasienter i klinikk Kirkenes Avd. Rehabilitering, Rehabpoliklinikk.
Henvisning: Ja, fra fastlege, andre instanser.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: ja
Rådgivning/terapi: Råd og veiledning til enkeltpersoner eller par i Finnmark som har utfordringer knyttet til all form for seksuell helse som kroniske sykdommer som påvirker seksualfunksjonen, smerter i fbm sex, manglende lyst, ereksjonsproblemer, overgrepsproblematikk, kjønnsidentitet
Undervisning: Ja, på forespørsel om tema innen seksuell helse
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
vernepleier
Oslo/Kolbotn, Viken
Oslo kommune -FACT
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Min hovedjobb er i FACT, oppsøkende tjeneste for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelavhengighet i Oslo kommune. Jeg har lang erfaring i å møte mennesker med ulike alvorlige utfordringer. Her får jeg god bruk for min sexologiske kompetanse.
I tillegg driver jeg et ressurssenter, Brunes ressurssenter med hovedfokus på kjønnsinkongruens. Jeg veileder foreldre til barn som bryter med kjønnsnormen, arrangerer treff med fokus på lek for barna og faglige og personlige møter mellom foreldrene. Jeg veileder foreldre, fagpersoner, skole og mennesker som opplever kjønnsinkongruens. Fokuset mitt er at barn som opplever seg sett og forstått, og som får være den de er, blir psykisk sterke voksne.
Jeg er selv mor til et barn med kjønnsinkongruens, så jeg vet hvor "skolen trykker".
Undervisning: Jeg underviser ikke.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Oslo psykologbehandling
Kirkeveien 61, 4 etasje
0364 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, både video og telefon.
Rådgivning/terapi: Individuell - og parterapi. Alle typer sexologiske problemstillinger, bekymringer og utfordringer. Samtaleterapi, hypnose og reflexologi.
Undervisning: På forespørsel. Ulike tema innen sexologi.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Barnevernspedagog
Levanger, Trøndelag
Nok. Trøndelag, Ressurssenter mot seksuelle overgrep
Staupslia 41E, 7603 Levanger
Tar imot pasienter: Ja, via Nok. Trøndelag
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Har samtaletilbud som faglig veileder ved Nok. Trøndelag
Undervisning: Underviser gjennom Nok. Trøndelag om seksualitet i ulike aldre og temaer knyttet til seksuelle overgrep
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Klinisk familieterapeut m/videreutdanning i psykisk helsearbeid
Greåker, Viken
Moastien 5, 1719 Greåker
Tar imot pasienter: Ja, enkeltpersoner, par, familie i privat praksis
Henvisning: Du / dere får time uten henvisning
Rådgivning/terapi: Samarbeider med familieterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning Arne Utne i en del saker med behov for to terapeuter. Arbeider i alle felt innen sexologi og med relasjonsproblemer.
Undervisning: Underviser etter forespørsel. Har undervist helsepersonell. Tilpasser etter behov.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Anestesisykepleier, Narrativ terapeut, Sexolog, Bedriftsøkonom,
Fornebu , Viken
Mobil; 952 17 804
Rådgivningstimer kan gjennomføres på tlf og teams.


Bjørnenga 22, 1364 Fornebu
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sykdom og seksualitet, lystproblematikk, ereksjonsproblemer, smerter ved samleie, ønske om et bedre sexliv, kommunikasjon i parforhold.
Undervisning: Medisinsk sexologi, kreft, seksualitet og sykdom. Pasientgrupper med mage/tarmsykdommer, stomi, urologi hjerteproblemer og seksualitet. Underviser for legemiddelfirmaer og pasientorganisasjoner.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Sandefjord, Vestfold og Telemark
Online rådgivning
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Videosamtaler.
Rådgivning/terapi: Fokus på menns seksuelle helse.
Jeg hjelper menn ta kontroll over seksuelle utfordringer.

Stikkord: Ereksjonssvikt, prestasjonsangst, pornoavhengighet, legning / seksuell orientering, for tidlig sædavgang og nedsatt seksuell lyst hos menn.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist, universitetslektor, PhD-stipendiat
Kristiansand, Agder
Universitetet i Agder, Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad
Sørlandet Sykehus, DPS Østre Agder, Bark Silas vei 7, 4876 Grimstad
Tar imot pasienter: Nei. Jeg jobber for tiden fulltid med et doktorgradsprosjekt.
Rådgivning/terapi: Kjønns- og seksualitetsmangfold, kjønnskreativitet, identitetsstolthet, minoritetsstress, kjønnsinkongruens, seksuell orientering, tenningsmønstre, seksuell lyst, sexting, pornografi, overdrevet skam.
Undervisning: Ta kontakt ved ønske om foredrag/undervisning.

Studieprogramleder for videreutdanningen i sexologi ved Universitetet i Agder: https://www.uia.no/studier/sexologi
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Lege, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisinmedisin, MPH.
Oslo
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Rosenborggt. 3, 0356 Oslo
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: nei
Rådgivning/terapi: Individual- og parterapi, samlivsproblemer. Seksuell orientering. Menns seksualitet.
Som lege også muligheter for medikamentell behandling.
Undervisning: På alle nivåer
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier med mastergrad i klinisk sykepleie, kognitiv terapi og svarer på ung.no
Oslo
Tar imot pasienter: Nei, er i foreldrepermisjon
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Rådgivning om seksuell helse, herunder
- positiv seksualitet, grensesetting og samtykke.

- Seksualitets- og kjønnsmangfold

- Sexologiske problemstillinger som feks smerter ved sex og samleie, problemer i vulva og penis, uvanlige tenningsmønstre, overdreven bruk av pornografi, lystproblematikk, overdrevet skam, orgasmeproblematikk osv.

Psykososiale samtaler for barn, ungdom og voksne

Kognitiv terapi til barn, ungdom og voksne
Undervisning: Tilbyr undervisning om seksuell helse
- positiv seksualitet, grensesetting og samtykke
- seksualitetsundervisning
- seksualitets- og kjønnsmangfold
- smerter ved sex
- barne - og ungdomsseksualitet
- tenningsmønstre og fetisjer
- seksuell lyst
- seksuelt overførbare infeksjoner
- prevensjon
Osv
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kreftsykepleier og Stomisykepleier
OSLO, Oslo
Kirurgisk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, henvendelse Kirurgisk Poliklinikk for de som er tilknyttet OUS
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk Rådgivning, kreft og stomi og seksuelle problemer. Selvbilde, lyst og ereksjonsproblemer. Par og enslige
Undervisning: Kreft, stomi og seksualitet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Lege, spesialist i klinisk sexolog NACS, familieterapeut IAP og Professor i Sexologi
Grimstad, Agder
Grimstad MPAT-Institutt, Storgaten 42, 4876 Grimstad / Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap, Institutt for Psykososial Helse, Postboks 433, 4604 Kristiansand
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Unødvendig
Rådgivning/terapi: Det aller meste innen sexologi
Undervisning: Ja, absolutt
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut, Klinisk barnevernspedagog, sertifisert emosjonsfukusert parterapeut, Gestalt psykoterapeut.
Stavanger, Rogaland
51538150 (Sør-Rogaland Familievernkontor avd. Stavanger)
92619148 (privat)
Magnus Lagabøtersgate 54, 4010 Stavanger.
Tar imot pasienter: Gjennom familievernkontorene, telefonhenvendelse for å bli satt opp til samtale.
Henvisning: For klienter/pasienter skjer dette ved å ta kontakt med familievernkontoret Sør-Rogaland avd. Stavanger.
Rådgivning/terapi: Generelt sexologi. Alt seksualitetsarbeide innen for parforhold, samtaleterapi, arbeide med seksuelle dysfunksjoner m.m. Kjønnsinkongruens, overgrepsproblematikk
Undervisning: Generalt sexologi, Lyst problematik, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke med klienter om seksualitet, parfohold og seksualitet. Kartlegning.
Godkjent veileder til spesialist i sexologisk rådgivning
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i par og sexterapi, barnevernpedagog
Bergen, Vestland
Bjørgvin familiekontor. Slottsgaten 3, 5003 Bergen
Tar imot pasienter: ja via Bjørgvin familiekontor.
Henvisning: ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Tilbyr rådgivning og terapi til både enkeltpersoner og par
Undervisning: på forespørsel
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier og universitetslektor ved Universitet i Agder
Kristiansand, Agder
Sørlandet Sykehus Kristiansand, Kvinneklinikken, Postboks 416, 4604 Kristiansand
Henvisning: Av helsepersonell
Rådgivning/terapi: Stilling som sexologisk rådgiver ved Sørlandet Sykehus Kristiansand siden 2008. Gir veiledning og råd knyttet til medisinsk sexologi, kronisk sykdom & seksualitet, kreft & seksualitet, utfordringer knyttet til smerter (vaginisme og vulvodyni) og lyst, samt ereksjonsproblemer.
Undervisning: Har undervisning for helsepersonell, pasienter, studenter og andre.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom i sexologi og familiterapeut, godkjent faglig veileder (FO)
Kristiansand, Agder
Kveldstid: Aleris Kristiansand.
Booking: www.aleris.no

Dagtid: Statens barnehus, Kristiansand.
Tar imot pasienter: Ja, kontakt Aleris online eller pr tlf.
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Seksualitet og utfordringer - individuelt og med par.
Jobbet i mange år med rus og avhengighetsproblematikk, og hvilke utfordringer dette får for enkeltindivid og parforhold.
Utroskap, erektil dysfunksjon, orgasmeproblematikk, kjønnsinkongruens, lystproblematikk mm
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi
Rosenborggata 3
0356
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tar også video og telefonsamtaler
Rådgivning/terapi: Gir primært terapi til enkelt personer eller par med ulike sexologiske problemstillinger.
Undervisning: Underviser om ulike temaer, deriblant non-verbale aspekt ved behandling, barns seksuelle utvikling, personer som begår eller er utsatt for overgrep, lyst problemer, impotens, tidlig sæd avgang, orgasme problemer, psykoanalyse og seksualitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja. Har bred erfaring med medier. Se Google.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut/Parterapeut
Trondheim, Trøndelag
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ingen henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lege, Spesialist i Allmennmedisin
Oslo
Avonova Bryggeklinikken
Munkedamsveien 45
0250 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, medisinsk sexologi
Undervisning: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom, par- og familieterapeut, kognitiv terapeut
Oslo
Lysne psykolog
Oslo Hospital
Ekebergveien 1 A,
0192 Oslo

Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Individualterapi og parterapi.
Problemer med lyst og tenning, ereksjonsproblemer, for tidlig sædavgang, orgasmeproblemer, prestasjonsangst, utfordringer knyttet til tenningsmønstre, overdreven bruk av pornografi, utfordringer etter graviditet og prøverørsbehandling, utfordringer ved overgangsalder, smerter ved samleie.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sjukepleiar og helsesjukepleiar
Oppdal, Trøndelag
Gamle Kongeveg 774, 7340 Oppdal
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Manglende lyst eller evne, individual- og parkonsultasjoner. Ønske om et bedre seksualliv. Seksuelle tenningsmønstre.
Undervisning: Foredrag og unvervisning på forespørsel
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Barnevernspedagog og psykoterapeut med spesialisering i affektfokusert par- og sexterapi
Egersund, Rogaland
Sandbakkveien 25, 4370 Egersund
Tar imot pasienter: Ja, via Familievernkontoret i Sør-Rogaland
Henvisning: Ta kontakt med Familievernkontoret i Sør-Rogaland
Rådgivning/terapi: Rådgivning om ulike seksuelle problemstillinger til enkeltpersoner og par-/samlivsproblematikk.
Trans-og kjønnsidentitetsspørsmål
Undervisning: Barn/unge og seksualitet, undervisning/foredrag på forespørsel
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Psykoterapeut i affektfokusert par- og sexterapi .
Volvat Majorstua og Volvat Nationalteatret , Oslo
Sentralbord Majorstua: 22957500
Sentralbord Nationalteatret: 23682500
www.volvat.no
www.volvat.no-søk Parterapi eller sexolog-Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trenger ikke henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja- Confrere videosamtale
Rådgivning/terapi: Parterapi- relasjonelle/emosjonelle/seksuelle konflikter
Utroskap
Seksuelle utfordringer og problemstillinger
Lystproblematikk
Seksuelle dysfunksjoner
Overgangsfaser
Etterabortsamtaler
Parutfordringer ved fertilitets behandling og uventet graviditet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier
Bergen, Vestland
Fana Psykoterapisenter
Østre Nesttunvei 10
5221 Nesttun
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trenger ikke
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning single eller par.
Ved kreftdiagnose kan man få time ved Kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus:
kor@helse-bergen.no , tlf 55977477
Undervisning: Etter avtale
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk barnevernspedagog
Kristiansand, Agder
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale.
Rådgivning/terapi: Gir råd og veiledning til par og single. Temaer Irene har gitt råd om er; seksuelle overgrep, lystproblematikk, kjønnsidentitet, seksuell orientering og fetisjer. Gir også råd og veiledning i forhold til skyld og skam, seksualitet og religion.
Undervisning: Prostitusjon/menneskehandel og Salg/bytte av seksuelle tjenester i forhold til ungdom.Seksualitet undervise barn, voksne og ungdom.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi
Oslo
Tar ikke imot henvendelser.
Tar ikke imot henvendelser.
Here for the Queer
Tar imot pasienter: Ventelisten er stengt på ubestemt tid. Hvis den åpnes igjen, vil poly og kink prioriteres.
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Ja.
Undervisning: Ja (men tar ikke på meg oppdrag for tiden).
Tar imot henvendelser fra media: Ja, men kun om poly og/eller kink (tar ikke på meg oppdrag for tiden).
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier, familierådgiver og lærer i helsefag
Grimstad, Agder
991 63 616
Send sms ved første gangs henvendelse.
Hardeberg, 4886 Grimstad
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Mangel på seksuell lyst, seksuelle overgrep, ereksjonssvikt, porno avhengighet, vaginisme.
Undervisning: MS og seksualitet, Psykisk helse og seksualitet, funksjonshemning og seksualitet.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i par og sexterapi, barnevernpedagog.
Sandefjord, Vestfold og Telemark
Stockfletsgate 4, 3211 Sandefjord
Tar imot pasienter: Ja. Kun kveldstid.
Henvisning: Nei , ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, individualterapi.
Ungdom og seksuelle utfordringer. Identitet. Sexologisk rådgivning.
Sorg og traumer.
Undervisning: Ja, for ungdom og ellers etter avtale.
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Spesialist i Klinisk Psykologi, Spesialist i klinisk sexologi NACS, Familieterapeut IAP, Professor i Sexologi
Grimstad, Agder
Storgaten 42, 4876 Grimstad / Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap, Institutt for Psykososial Helse, Postboks 433, 4604 Kristiansand
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Klienter må ha henvisning fra lege
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Helsesykepleier, kognitiv terapi
Asker, Viken
Knud Askers vei 28a, 1383 Asker
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: utfordringer i parforhold, lyst- og smerteproblematikk, funksjonshemming og seksualitet, ung seksualitet, identitet
Undervisning: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi (Norsk Psykologforening)
Sarpsborg, Viken
Villa Frisk, Sportsveien 10 A, 1718 Greåker
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ja, avtalehjemmel
Rådgivning/terapi: Anders arbeider eklektisk med alle typer av problemstillinger, men han har spesialisert seg på overgrepstematikk.
Undervisning: Driver mye med undervisning og veiledning. Har tidligere undervist på sexologiutdannelsen ved Universitetet i Agder og ved Universitetet i Göteborg. Han er forfatter til boken Barnedesign.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier innen kreft, demens, godkjent faglig veileder (NSF) og sexologisk rådgiver, parterapeut og psykoterapeut..
Oslo
Henvisning: Nei. Pasienter kan ringe direkte eller sende sms/mail.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Seksualitet og seksuelle problemer, parproblemer, ulike tenningsmønstre fetisj, sykdom og seksualitet, alvorlig sykdom også med tanke på kort forventet levetid, psykoterapi (angstutfordringer)
Undervisning: Mestringskurs etter kreftbehandling
Eldre, demens og seksualitet
Underviser helsepersonell, pasienter og pårørende.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog
Oslo
Oslo
Tar imot pasienter: Nei (per 1. januar 2023)
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja.
Rådgivning/terapi: Veiledning (aut. veileder i sexologi, NACS)
Undervisning: Nei. Veiledning (begrenset kapasitet)
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist i Klinisk Psykologi
Oslo
Rosenborggaten 3, 0356 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, overgrepsproblematikk
Undervisning: Sexologi
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom, døvetolk, døvblindetolk, familieterapeut, kognitiv terapeut, master i psykososial helse fordypning i sexologi
Oslo/ Ski, Viken
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig med henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, relasjonsvansker, lyst problemer, samtykke og grenser, fetisjisme, rådgivning.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier, jordmor
Oslo
På kontor/ Online etter avtale

EasyFlow Seksualterapi®
Kirkeveien 61
4. etg.
0364 OSLO
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke behov
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtaler via sikkert og kryptert platform uansett hvor du bor. Du klikker bare på linken, som jeg sender deg, ikke behov for å installere noe.
Rådgivning/terapi: Jeg tilbyr sexologisk rådgivning og seksualterapi til enkeltpersoner, par og mennesker i polyrelasjon.

Finsk (morsmål), norsk, engelsk

Seksuell helse er en hjertesak for meg og seksualitet er enestående og fascinerende i sin mangfoldighet og følsomhet. Jeg tar deg i mot med respekt og varme akkurat slik du er. Jeg setter meg ikke over deg, men betrakter meg heller som et medmenneske som tilbyr deg passe utfordrende, oppmuntrende og støttende samtaler.

Det er viktig for meg at du føler deg sett og hørt. Du velger hva du ønsker å fortelle under samtalen. Min arbeidsmetode er sentrert rundt styrke og problemløsning, men jeg tar ikke avgjørelser for deg. Jeg tilbyr deg faktakunnskap og skaper en trygg plass for nye synspunkter og oppdagelser.

Jeg har lang erfaring innen forebyggende helse og spesiell interesse til:

* Kvinnehelse
* Seksuelle problemer ved infertilitet, under svangerskapet og småbarn/barseltid
* Seksuelle lystproblemer, orgasmevansker
* Smerte ved sex
* Utfordringer med kroppsbilde og seksuell selvtillit
* Kommunikasjonsvansker i parforhold, som gir utfordringer med seksualitet
* Grensesetting i relasjoner
* Tidligere seksuelle traumer
* Usikkerhet rundt sex eller behov til mer info om anatomi av reproduksjonsorganer

Jeg er spesiell glad i å kunne hjelpe deg, som ikke har turt ta et steg for å få hjelp pga skam, skyld eller en annen grunn.


Spesialist i klinisk sexologi NACS
Teolog, familieterapeut
Trondheim, Trøndelag
Arilds gate 3, 7017 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei, trenger ingen henvisning
Rådgivning/terapi: Behandling av personer som har begått seksuelle overgrep, behandling av personer som er utsatt for seksuelle overgrep, generelle par- og relasjonsproblemer, sakkyndigarbeid og utredning/risikovurdering på oppdrag fra barnevern, rettsvesen mv.
Undervisning: Et bredt spekter av temaer innenfor områdene vold, seksuelle overgrep, traumer, sorg og krisebearbeidelse. Omfattende undervisningspraksis både i Norge og internasjonalt om forståelse og behandling av personer som begår seksuelle overgrep.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut (master i familiebehandling) og Klinisk Sosionom. Under doktorgradsutdanning - tema seksuell helse.
Nesodden, Viken
Sunnaas Sykehus HF, 1450 Nesoddtangen
Tar imot pasienter: Sunnaas Sykehus
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Seksuell helse, sykdom/skade og seksualitet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Jordmor, master i familieterapi
Oslo
Privat praksis
Roaenborggata 3
0356 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: 16 års full tidserfaring i terapi ift seksuelle problemer. Individual-og parterapi.
Lystproblemer
Smerter ved seksuell aktivitet
Ereksjonsproblemer
Tidlig utløsning
Manglende eller andre orgasmeproblemer
Overgrepsproblematikk
Utroskapsproblemer
Pornoavhengighet
Manglende seksuell erfaring
Problemer ifht legning
Samlivsproblemer
Polyamorøse problemer
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier
Bodø, Nordland
Nordlandssykehuset
Mellomåsen DPS
Henvisning: Tar kun imot personer som allerede har et pasientforløp ved Salten DPS
Rådgivning/terapi: Tilbyr samtale og rådgivning til enkeltpersoner og par. Psykisk helse og seksualitet, kronisk sykdom, kjønnsidentitet, kommunikasjonsproblemer og manglende lyst.
Undervisning: For små og større grupper
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kreftsykepleier
Oslo
Arendalsgate 14, 0463
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: Lyst og ereksjonsproblematikk hos pasienter med kreft
Undervisning: Kreft og seksualitet til alle typer helseprofesjoner
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
miljøterapeut med tilleggsutd., master i sexologi/psykisk helsearbeid, veiledningspedagogikk, fengselsbetjent
Arendal, Agder
Steinklevveien 4a
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Veiledning og sexologisk rådgivning
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag og holder foredrag
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/universitetslektor
Holmestrand, Vestfold og Telemark
Føde/barsel Drammen sykehus og Universitetet i Sørøst-Norge.
Tar imot pasienter: Nei.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei.
Rådgivning/terapi: Nei.
Undervisning: Ja, tilbyr kurs, foredrag og undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Nei.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom
Askim, Viken
Rus og Psykisk helse, avdeling behandling.Indre Østfold Kommune.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Generalist
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Bergen , Vestland
IG: helsesara
Tar imot pasienter: Kun gjennom undervisning, grupper og foredrag
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Undervisning: Tema vedrørende seksuell helse:
- Seksualitetsundervisning
- Seksuelle utfordringer (eks. manglende lyst, smerter ved sex, tidlig eller sen ejakulasjon, manglende orgasme og ereksjonsproblemer)
- Kjpnnsmangfold og identitet
- Seksualitet i barne, ungdom -og voksenlivet
- Tenningsmønster og fetisjer
- Prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer
- Viktigheten av å snakke om seksualitet, hvordan ta opp tema- for helsepersonell
- Seksualitetens historie
- Yoga og mindfullness
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Urologisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning til urologisk poliklinikk
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning. Seksuelle dysfunksjoner etter kreft og kirurgi. Ereksjonsproblematikk.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Fysioterapeut
Drammen, Viken
Jørgen Moes gate 4
3016 Drammen
Tar imot pasienter: Ja
Rådgivning/terapi: Manglende seksuell lyst, vaginisme/vaginitt, ereksjonsproblemer mm.
Undervisning: Ja
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Pedagogisk leder
Straume, Vestland
facebook/hildelandro
Henvisning: Ikke nødvendig
Undervisning: Jeg tilbyr foredrag og kompetanseheving for dere som jobber med barn, og ønsker å øke sin kompetanse innen tema barn og seksualitet. Vi voksne som jobber med barn har en sentral rolle i barnets liv, enten vi velger å fylle den rollen eller ikke. Våre reaksjoner på barns seksualitet kan skape store konsekvenser for hvordan barnet tolker og forstår kroppen sin, og hvilke holdninger barnet selv får til seksualitet.
Hva – hvordan – når og hvorfor skal man snakke med barn om seksualitet?
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Lektor, Cand.Polit., Fagbokforfatter
Bærum , Viken
Fagsenter Ungdom og Seksualitet. Hiltonveien 15, 1341 Slependen
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Ja - til de som gir og trenger seksualundervisning. Undervisning: Seksualitetsundervisning, (Pedagogisk Sexologi), fagveiledning i pedagogisk sexologi, kurs og foredrag for fagpersoner, foreldre og ungdom
Undervisning: api: Ja - til de som gir og trenger seksualundervisning. Undervisning: Seksualitetsundervisning, (Pedagogisk Sexologi), fagveiledning i pedagogisk sexologi, kurs og foredrag for fagpersoner, foreldre og ungdom
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist i Klinisk Psykologi m/psykoterapi
Oslo
Engsveien 31, 1458 Fjellstrand
Tar imot pasienter: Forskningspermisjon ut 2020 ved UiO.
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Innen seksuell helse, seksuelle problemer, skadelig
Undervisning: Kurs og foredrag på universiteter, høgskoler, DPS,
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleiekonsulent
Nesodden, Viken
Avdeling for Ryggmargskade og Multitraume, Sunnaas Sykehus HF, 1453 Bjørnemyr
Henvisning: Nødvendig
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Seksualitet etter skade/sykdom
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Pedagog
Hamar, Innlandet
Bakkeveien 3, 2318 Hamar
Tar imot pasienter: Nei
Undervisning: Foredrag og undervisning: palliasjon og seksuell helse, seksuelle overgrep, seksualundervisning, seksuell utvikling/identitet, funksjonshemming og seksualitet, utviklingshemming og seksualitet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Fredrilstad, Viken
Fredrikstad kommune - Helsestasjon for ungdom
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Pedagog
Fjell, Vestland
Algrøy, 5357 Fjell
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lege, spesialist i allmennmedisin
Oslo
Lillegrensen Legesenter, Lille grensen 3, 0159 Oslo
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Generell sexologi
Undervisning: Generell sexologi
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Asker, Viken
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgivning
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Helsesykepleier
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Nei
Undervisning: Barns seksuelle utvikling, seksuelle overgrep hos barn, ungdomshelse, kvinnehelse, undervisning sexologi sykepleierutdanning, vernepleierutdanning osv.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Drøbak, Viken
Drøbak, Viken
Tar imot pasienter: P.t. nei
Henvisning: Nei
Undervisning: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter: Seksuelle rettigheter, Seksuell helse, Ungdom og seksualitet, identitet, forebygging av seksuelle overgrep blant ungdom, salg og bytte av seksuelle tjenester, Prostitusjon, Seksuell helse for alle - også for sårbare grupper som migranter, rusbefolkningen m.fl.. Seksualitet og sosialt arbeid. Seksualpolitikk i praksis: Internasjonal seksualpolitikk/rettigheter – internasjonale prosesser, inklusiv Norges bidrag. Hvordan bli en seksualvennlig kommune.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Porsgrunn , Vestfold og Telemark
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Du trenger ingen henvisning, ta direkte kontakt med meg
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgivning
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Jordmor, Helsesøster og Universitetslektor
Sandnessjøen, Nordland
Torolv K. gate 27/29, 8800 Sandnessjøen
Undervisning: barns seksualitet, kvinners seksualitet, seksualitet i et livsløpsperspektiv
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier
Kolbotn, Viken
Rask psykisk helsehjelp, Nordre Follo
Tar imot pasienter: Nei.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier/Leder familievernkontor
Mosjøen, Nordland
Reinfjellveien 238, 8658 Mosjøen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og helsesykepleier
Drammen, Viken
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning: Ja, utfører kurs og foredrag
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lærer
Moss, Viken
Rådgivning/terapi: Enslige, par, familie
Undervisning: Sex og Samliv. Kommunikasjon,
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialistfysioterapeut
Sandvika, Viken
Tar imot pasienter: Pensjonert - tar ingen konsultasjoner.
Undervisning: Kurs- og foredragsvirksomhet
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier - helsesykepleier
Herman Foss gate 14 A
0171 Oslo
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Barnevernspedagog