FINN EN SEXOLOG
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i affektfokusert terapi, sexolog og helsesykepleier
Oslo
Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr onlinekonsultasjoner gjennom den krypterte nettløsningen Confrere.com
Rådgivning/terapi: Kartlegging/ utredning kjønnsinkongruens
Oppfølging i etterkant av medisinsk behandling
Individualterapi (barn, ungdom og voksne)
Parterapi
Sexologisk rådgivning
Partner og foreldreveiledning.

De temaene jeg har mest erfaring med:

Kjønnsidentitetsutvikling, kjønnsuttrykk og kjønnsinkongruens (13 års klinisk erfaring)
Minoritetsstress
Relasjonelle/ emosjonelle/ seksuelle konflikter
Parforhold og seksualitet
Seksuell utvikling
Undervisning: Kjønn og seksuelt mangfold, kjønnsidentitetsutvikling barn, ungdom og voksne.
Tar imot henvendelser fra media: Ja