FINN EN SEXOLOG
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Klinisk sosionom, par- og familieterapeut (R.BUP). Mastergrad (VID)
Tønsberg og Larvik , Vestfold og Telemark
trym.aarstad@bufetat.no (offentlig, dagtid)
trym.aarstad@gmail.com (privatpraksis, kveld)
46618180 - Familievernkontoret i Tønsberg. Offentlig tilbud (dagtid)
92081268 - Privatpraksis i Larvik (kveldstid)
Tønsberg og Larvik
for tiden under redigering
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: PAR, BARN OG FAMILIER
De aller fleste seksualrelaterte problemstillinger som vi finner i relasjonen mellom voksne/ par, hos barn/ ungdom samt vansker som enkeltpersoner kan streve med på egenhånd.

PAR - Hvorfor er sex viktig - eller mindre viktig? Ulike temaer knyttet til følgende: Ulikheter innad i forholdet: Lyst, tenning, frekvens, initiativ og avvisning. Smerter. Ereksjonsvansker. Sjalusi. Utroskap. Pornografi. Grenseoverskridelser og overgrep. Også for de som befinner seg utenfor krisen og ønsker å utforske og utvikle relasjonen. Akutte, kortvarige eller mer langvarige kriser er ofte mer håndterbare med ekstern hjelp.

ENKELTPERSONER - Med bakgrunn i ovenfor nevnte eksempler på tematikk - kan enkeltpersoner (uten partner) også søke/ henvende seg for sin egen del. Temaer som ofte kan være vanskelig å dele med andre. Vansker som opprettholder både skam og ubehag som virker forstyrrende på tanker og følelsesliv i hverdagen.

BARN OG BARNEFAMILIER - Noen ganger vekkes bekymring hos foreldre ifm konkrete hendelser som barnet har vært involvert i. Andre ganger oppstår og vedvarer en bekymring pga en antatt "skjevutvikling" hos barnet. Ofte vil foreldreveieledende samtaler kunne ha en bekymringsdempende effekt. Andre ganger kan samtaler med den unge være virksomt. I noen tilfeller vil hjelp med en viderehenvisning andre kyndige fagpersoner være riktig hjelp.

OFFENTLIG TILBUD - Dagtid - Tønsberg
For klienter som bor i Vestfold - finnes jeg på Familievernkontoret i Tønsberg.
Dette tilbudet er gratis og er rettet mot de barnefamilier og par som har hjemmeboende barn.
> Ta direkte kontakt på telefon 46618180 eller trym.aarstad@bufetat.no

PRIVAT-PRAKSIS - Ettermiddager/ kveldstid - Larvik)
For klienter som ikke har tilgang til - eller de som ikke ønsker et offentlig tilbud - så er jeg tilgjengelig i egen praksis i Larvik. Tar i mot og prioriterer da i som strever med å finne hjelp til sine individuelle eller parterapeutiske utfordringer.
> Ta direkte kontakt på telefon 92081268 eller trym.aarstad@gmail.com
Undervisning:
KURS - OG KOMPETANSEUTVIKLING
Driver fag- og terapeututvikling for fagpersoner innen helse-, sosial og pedagogikk. For de som ønsker å utvikle sin sexologiske kompetanse - og integrere dette inn i eget fagområde/ egen profesjon.
Veilederkompetanse (FO)
Tar imot henvendelser fra media: Nei