FINN EN SEXOLOG
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Trondheim, Trøndelag
Habiliterigstjenesten for voksne St Olavs Hospital
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Primært rådgiving, tilrettelegging, konsultasjoner knyttet til personer med ulike funksjonsvariasjoner (herunder fysisk funksjonshemning, autisme, kognitive utfordringer)
Tilbyr også konsultasjoner knyttet til kjønnsinkongruens, og andre former for utfordringer
Undervisning: Foreleser mye om ulike former for seksuelle utfordringer knyttet til personer med funksjonsvariasjoner. Herunder overgrep, seksualvennlig miljø, tilpasninger osv. Har en bred kompetanse tilegnet over mange år, og er villig til å drøfte ulike utfordringer, er jeg ikke trygg på at jeg kan bistå, hjelper jeg med å finne en annen.
Tar imot henvendelser fra media: Ja