FINN EN SEXOLOG
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier med videreutdanning i atferdsanalyse, mellomfag i psykologi, sertifisert Mst terapeut
Sandefjord , Vestfold og Telemark
BUFETAT; Fosterhjemstjenesten region Sør
Avd Vestfold og Telemark
Fokus Helse og Trening
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale, telefonsamtaler og fysiske møter
Rådgivning/terapi: Lystproblematikk, seksuell orientering, kjønnsinkogruens, overgrepsproblematikk, seksuelt skadelig atferd hos barn/ungdom, parterapi
Undervisning: Barn og unges seksuelle helse, overgrep, psykisk utviklingshemming og seksuell helse, seksuell orientering og kjønnsidentitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja