FINN EN SEXOLOG
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykologspesialist
Kongsvinger , Innlandet
Telefon jobb, 904 01 019
BUP Kongsvinger AHUS, Fagnettverket for barn og ungdom med kjønnsinkongruens
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ja må henvises via BUP Kongsvinger
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og/eller kjønnsdysfori
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja