FINN EN SEXOLOG
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier /førsteamanuensis
Bergen , Vestland
Gynekologisk avdeling, KK, Haukeland universitetssjukehus
Tar imot pasienter: Ja - kvinner
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Video eller telefonsamtale hovedsaklig etter ein første samtale i poliklinikken
Rådgivning/terapi: Rådgiving ift ulike problemstillinger knytt til kvinners seksuell helse
Undervisning: Ja - underviser i ulike tema, både generelt men og spesielt knytt til kvinnehelse
Tar imot henvendelser fra media: ja