Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:
Trude Hammer Langhelle
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i sykepleie
Stavanger universitetssjukehus, Rogaland
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. Postboks 8100, 4068 Stavanger
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Seksuelle dysfunksjoner og kjønnsinkongruens
Undervisning: Seksualitet og seksuell helse for pasienter og helsepersonell. UIS, Bachelore i sykepleie.
Tar imot henvendelser fra media: Ja